SA 26.3a – Antigua & Barbuda Salvation Army FDC 1988

SA 26.3a – SA World Services – 3 SA Shields

SA community Welfare

Issued 10.03.1988

Cahcet: Salvation Army World Services – 3 SA Shields

Stamps: Four stamps of the set SG 1163 – 1166

Size: 240 x 104 mm